ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป. กระบี่ 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพป. กระบี่ 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งครก สพป. กระบี่ 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบกห้อง สพป. กระบี่ 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. กระบี่ 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านควนม่วง สพป. กระบี่ 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป. กระบี่ 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ สพป. กระบี่ 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) สพป. กระบี่ 71 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน