ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป. กระบี่ 84.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 77.46 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ สพป. กระบี่ 63.65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนทุ่งพะยอม สพป. กระบี่ 56.91 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 53.44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านควนกลาง สพป. กระบี่ 50.40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป. กระบี่ 46.27 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านนาปง สพป. กระบี่ 45.02 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง สพป. กระบี่ 33.81 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 23.36 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน