ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน