ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองม่วง สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร สพป. กระบี่ 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองพระยา สพป. กระบี่ 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านควนกลาง สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุุ่ง สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านควน สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป. กระบี่ 58 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. กระบี่ 57 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) สพป. กระบี่ 52 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 51 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน