ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 89.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 80.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 76.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 70.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 67.25 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 60.25 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป. กระบี่ 51.25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 44.75 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 38.75 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป. กระบี่ 37.75 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน