ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) สพป. กระบี่ 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. กระบี่ 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่ 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านในยวน สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน