ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 85.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งต้นปีก สพป. กระบี่ 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) สพป. กระบี่ 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด สพป. กระบี่ 80.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 80.66 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 77.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป. กระบี่ 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 75.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ สพป. กระบี่ 74.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 72.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป. กระบี่ 71.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาวง สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา สพป. กระบี่ 67.66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน