ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองหมาก สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป. กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนแดง สพป. กระบี่ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป. กระบี่ 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า สพป. กระบี่ 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน