ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจริญวิชช์ สพป. กระบี่ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป. กระบี่ 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนางรอง สพป. กระบี่ 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางหอย สพป. กระบี่ 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่ง (อ่าวลึก) สพป. กระบี่ 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่ 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองพระยา สพป. กระบี่ 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สพป. กระบี่ 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต สพป. กระบี่ 75 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน