ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะจำ สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป. กระบี่ 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 77 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน