ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบกห้อง สพป. กระบี่ 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองทะเล สพป. กระบี่ 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองพระยา สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำจาน สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางหอย สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านในยวน สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 16  
21 โรงเรียนบ้านปากหรา สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน