ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากหรา สพป. กระบี่ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาพรุ สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด สพป. กระบี่ 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง สพป. กระบี่ 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกคา สพป. กระบี่ 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป. กระบี่ 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สพป. กระบี่ 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองพระยา สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเอช้วน สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน