ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด สพป. กระบี่ 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดนทีมุขาราม สพป. กระบี่ 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปากหรา สพป. กระบี่ 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป. กระบี่ 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบางหอย สพป. กระบี่ 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดเกาะลันตา สพป. กระบี่ 73 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน