ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะปู สพป. กระบี่ 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 81.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 75.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 74.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 72.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 71.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 66.88 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป. กระบี่ 65.60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน