ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป. กระบี่ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนแดง สพป. กระบี่ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 55 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน