ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ สพป. กระบี่ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) สพป. กระบี่ 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านติงไหร สพป. กระบี่ 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ สพป. กระบี่ 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สพป. กระบี่ 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านอ่าวนาง สพป. กระบี่ 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหว่างคลอง สพป. กระบี่ 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหลังโสด สพป. กระบี่ 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน