ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ สพป. กระบี่ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สพป. กระบี่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ สพป. กระบี่ 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลังโสด สพป. กระบี่ 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเกาะจำ สพป. กระบี่ 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา สพป. กระบี่ 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน