ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กระบี่ 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. กระบี่ 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองรั้ว สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองทะเล สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน