ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง สพป. กระบี่ 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป. กระบี่ 85.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 85.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม สพป. กระบี่ 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนานอก สพป. กระบี่ 83.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 83.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านควน สพป. กระบี่ 82.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สพป. กระบี่ 82.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป. กระบี่ 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทับไทร สพป. กระบี่ 81.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 81.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) สพป. กระบี่ 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) สพป. กระบี่ 75.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด สพป. กระบี่ 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนกระบี่พิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 74.60 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน