ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป. กระบี่ 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านในยวน สพป. กระบี่ 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอ่าวนาง สพป. กระบี่ 78.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 72.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. กระบี่ 66.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 63.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหว่างคลอง สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน