ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองนิน สพป. กระบี่ 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง สพป. กระบี่ 83.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 82.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป. กระบี่ 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป. กระบี่ 81.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาวง สพป. กระบี่ 78.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. กระบี่ 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต สพป. กระบี่ 77.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 77.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 76.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ 75.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาปง สพป. กระบี่ 75.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านควน สพป. กระบี่ 74.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) สพป. กระบี่ 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านร่าปู สพป. กระบี่ 64.60 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน