ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 68.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 67.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 65.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 63.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป. กระบี่ 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 58.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ 58.50 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน