ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 85.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเตาะ สพป. กระบี่ 78.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 78.50 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหลังโสด สพป. กระบี่ 78.50 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุุ่ง สพป. กระบี่ 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป. กระบี่ 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านโคกคา สพป. กระบี่ 75.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง สพป. กระบี่ 73.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 68.60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 68.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา สพป. กระบี่ 67.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป. กระบี่ 63.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนกระบี่พิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน