ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 92.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองม่วง สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 84.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านถ้ำเสีอ สพป. กระบี่ 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ สพป. กระบี่ 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง สพป. กระบี่ 78.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. กระบี่ 78.33 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านบางหอย สพป. กระบี่ 77.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง สพป. กระบี่ 75.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง สพป. กระบี่ 73.66 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน