ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป. กระบี่ 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 86.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ 83.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 83.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 82.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 82.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะจำ สพป. กระบี่ 81.20 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน