ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป. กระบี่ 87.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ สพป. กระบี่ 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ สพป. กระบี่ 82.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนม่วง สพป. กระบี่ 80.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 76.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเกาะปู สพป. กระบี่ 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหว่างคลอง สพป. กระบี่ 74.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง สพป. กระบี่ 73.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน