ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป. กระบี่ 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด สพป. กระบี่ 86.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 83.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 82.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 81.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 78.80 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน