ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองโตนด สพป. กระบี่ 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถ้ำเสีอ สพป. กระบี่ 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 48 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 38 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป. กระบี่ 38 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 34 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งครก สพป. กระบี่ 28 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ สพป. กระบี่ 26 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านนาวง สพป. กระบี่ 26 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 24 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ สพป. กระบี่ 24 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านนาปง สพป. กระบี่ 24 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) สพป. กระบี่ 22 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านควน สพป. กระบี่ 20 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านบางหอย สพป. กระบี่ 20 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 20 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป. กระบี่ 20 เข้าร่วม 17  
21 โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน