ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) สพป. กระบี่ 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สพป. กระบี่ 55 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 47 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป. กระบี่ 41 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. กระบี่ 39 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองรั้ว สพป. กระบี่ 38 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป. กระบี่ 35 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาพรุ สพป. กระบี่ 26 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน