ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป. กระบี่ 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน