ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนานาชาติกระบี่ สพป. กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) สพป. กระบี่ 55 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 53 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองทะเล สพป. กระบี่ 47 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบกห้อง สพป. กระบี่ 46 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กระบี่ 38 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 36 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. กระบี่ 33 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านลิกี สพป. กระบี่ 26 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สพป. กระบี่ 22 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ 19 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองโตนด สพป. กระบี่ 18 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 18 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านเกาะปู สพป. กระบี่ 4 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน