ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 91.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป. กระบี่ 83.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 78.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ 76.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 71.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 68.40 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 66.40 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 64.80 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน