ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป. กระบี่ 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป. กระบี่ 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาพรุ สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน