ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะปู สพป. กระบี่ 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองนิน สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาตั้ง สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป. กระบี่ 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต สพป. กระบี่ 51 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย สพป. กระบี่ 41 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่ง (อ่าวลึก) สพป. กระบี่ 30 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน