ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ สพป. กระบี่ 73.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กระบี่ 73.45 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 73.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม สพป. กระบี่ 70.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 70.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 70.05 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) สพป. กระบี่ 66.25 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 64.27 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านพรุพี สพป. กระบี่ 63.90 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกคา สพป. กระบี่ 63.82 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 62.62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขางาม สพป. กระบี่ 62.16 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านคลองโตนด สพป. กระบี่ 51.04 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" สพป. กระบี่ 49.30 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา สพป. กระบี่ 39.25 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน