ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากหยา สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. กระบี่ 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านติงไหร สพป. กระบี่ 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สพป. กระบี่ 82 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน