ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 92.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 77.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. สงขลา สตูล 75.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 73.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 71.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 64.66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 62.66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน