ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 098
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. นครศรีธรรมราช 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. ตรัง กระบี่ 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 60 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน