ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 72 เงิน 12  
14 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 38 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน