ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 089
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 65 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 65 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 65 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 65 ทองแดง 10  
15 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนแจ้งวิทยา สพม. สงขลา สตูล 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) สพม. ปัตตานี 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง สพม. พัทลุง 62 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 61 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 61 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนบาเจาะ สพม. นราธิวาส 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 60 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน