ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 088
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. พัทลุง 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. ตรัง กระบี่ 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน