ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 087
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนควนขนุน สพม. พัทลุง 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 55 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน