ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม. พัทลุง 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนน้ำผุด สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนแม่ลานวิทยา สพม. ปัตตานี 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. พัทลุง 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. นครศรีธรรมราช 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 87 ทอง 13  
16 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 87 ทอง 13  
17 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 87 ทอง 13  
18 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 87 ทอง 13  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 สพม. นครศรีธรรมราช 87 ทอง 13  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87 ทอง 13  
21 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 87 ทอง 13  
22 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 87 ทอง 13  
23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ สพม. นราธิวาส 87 ทอง 13  
24 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 86 ทอง 24  
26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. ยะลา 86 ทอง 24  
27 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 86 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 79 เงิน 28  
30 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 79 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน