ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 811
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 76.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 76.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 62.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 60.33 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 60.33 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. ตรัง กระบี่ 60 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน