ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษามลายู ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. นราธิวาส 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 86.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ สพม. ปัตตานี 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา สพม. สงขลา สตูล 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 82.17 ทอง 8  
9 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 80.17 ทอง 9  
10 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 70.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 67.17 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 61.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. ปัตตานี 52.33 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน