ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 808
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 89.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82.83 ทอง 13  
14 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 82.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76.17 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน