ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 804
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89.17 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนควนขนุน สพม. พัทลุง 87.83 ทอง 8  
9 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 87.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. พัทลุง 87.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 87.17 ทอง 11  
12 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.83 ทอง 12  
13 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 85.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.83 ทอง 14  
15 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 82.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 82.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 80.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. ปัตตานี 79.17 เงิน 21  
22 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78.67 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน