ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 802
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพม. สงขลา สตูล 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 82.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 80.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 79.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 75.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 75.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 75.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 74.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 74.20 เงิน 13  
15 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 71.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 71.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 67.80 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 67.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 67 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 65.80 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 64.80 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 63.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนดารุสสาลาม สพม. นราธิวาส 63.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 58.60 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน