ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ สพม. ปัตตานี 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 67 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนควนขนุน สพม. พัทลุง 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 60 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนต้นตันหยง สพม. นราธิวาส - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน