ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. ตรัง กระบี่ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 96 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. ตรัง กระบี่ 96 ทอง 6  
8 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96 ทอง 6  
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 96 ทอง 6  
10 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 96 ทอง 6  
11 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง 11  
12 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 95 ทอง 11  
13 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 95 ทอง 11  
14 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 95 ทอง 11  
15 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง 11  
16 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 94 ทอง 16  
17 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. นราธิวาส 93 ทอง 17  
18 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 92 ทอง 18  
19 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91 ทอง 19  
20 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 90 ทอง 20  
21 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 89 ทอง 21  
22 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. ยะลา 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. ปัตตานี 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. ยะลา 70 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน